Trenger du å leie en personkurv?

PersonkurvKim Verdal Kran og Kjetting AS utfører oppdrag med personkurv. Denne brukes for utføring av arbeid i høyden, som f.eks. ved fjellsikring, arbeid på tak m.m.

Vi har godkjent utstyr for løft av personer i personkurv.

Sikkerhet

Oppdrag med personkurv innebærer heising av personer og utføres i høyden. I Norge er det strenge krav til heising av personer. Kim Verdal Kran og Kjetting AS tilfredsstiller disse kravene.

Sikkerhet er viktig for oss og vi tilfredsstiller alle de nye kravene for personløfteutstyr. Med vår personkurv kan arbeid som skiftning av takstein, kutting av greiner eller vasking av vinduer m.m. utføres trygt og sikkert.